Bắt đầu với Vala

Vala HRM

Gói Quản trị nguồn nhân lực

40.000đ /user/tháng

Quản trị nguồn nhân lực

 • Nhân sự

 • Chấm công

 • Tiền lương

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

Vala Work

Gói Quản lý công việc

60.000đ /user/tháng

Quản lý công việc

 • Quản lý công việc

 • Quản lý dự án

 • Họp trực tuyến

 • Cộng tác nhóm

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

Vala Office

Gói Hành chính văn phòng

40.000đ /user/tháng

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

 • Đề xuất phê duyệt

 • Văn phòng phẩm

 • Văn bản pháp lý

 • Văn bản đi đến

  Lite
 • Đăng kí phòng họp, tài nguyên

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Vala Ent

Gói Doanh nghiệp

140.000đ /user/tháng

Mọi thứ trong Vala HRM, Vala Work, Vala Office, cộng với:

Quản lý công việc

 • Đánh giá hiệu suất

 • Quản trị mục tiêu

Quản trị nguồn nhân lực

 • Tài sản

 • Bảo hiểm

 • Đào tạo

 • Đánh giá nhân sự

 • Phúc lợi

Vala HRM

Gói Quản trị nguồn nhân lực

40.000đ /user/tháng

Quản trị nguồn nhân lực

 • Nhân sự

 • Chấm công

 • Tiền lương

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

Vala Work

Gói Quản lý công việc

60.000đ /user/tháng

Quản lý công việc

 • Quản lý công việc

 • Quản lý dự án

 • Họp trực tuyến

 • Cộng tác nhóm

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

Vala Office

Gói Hành chính văn phòng

40.000đ /user/tháng

Hành chính văn phòng

 • Mạng xã hội nội bộ

 • Nhắn tin

 • Danh bạ

 • Đề xuất phê duyệt

 • Văn phòng phẩm

 • Văn bản pháp lý

 • Văn bản đi đến

  Lite
 • Đăng kí phòng họp, tài nguyên

Không gian cá nhân

 • Trung tâm xử lý

 • Trung tâm thông báo

 • Trung tâm số liệu

Vala Ent

Gói Doanh nghiệp

140.000đ /user/tháng

Mọi thứ trong Vala HRM, Vala Work, Vala Office, cộng với:

Quản lý công việc

 • Đánh giá hiệu suất

 • Quản trị mục tiêu

Quản trị nguồn nhân lực

 • Tài sản

 • Bảo hiểm

 • Đào tạo

 • Đánh giá nhân sự

 • Phúc lợi

So sánh chi tiết tính năng

Vala HRM Vala Work Vala Office Vala Ent
Không gian hành chính
Mạng xã hội truyền thông nội bộ
Nhắn tin qua mạng
Số lượng thành viên tối đa
Hình dáng và biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh
Siêu nhóm (tối đa 50.000 thành viên)
5
Quản lý văn bản pháp lý
Giới hạn dung lượng lưu trữ
100 GB
1 TB
1 TB
10 TB
Dưới 100 user
Dưới 500 user
Trên 500 user
Không gian công việc
Tuyển dụng
Hồ sơ nhân sự
Kiểm tra trực tuyến